top of page

Deel 3

Afspraken & risico's

De WildWoozt App

De WildWoozt app

Bij WildWoozt hebben we een eigen app ontwikkelt. Ga naar www.wildwoozt.nl/startpagina en sla deze op je telefoon op. Via de app kun je snel alles vinden wat je nodig hebt binnen WildWoozt. 

Risico's en incidenten

Het is belangrijk om alle risico's en incidenten goed vast te leggen. Via de WildWoozt app kun je bij het kopje "Veiligheid" direct aangeven als je ergens een risico signaleert of incident vast wil leggen. Deze risico's worden besproken en oplossingen worden vastgelegd. Zo houden we WildWoozt leuk, spannend en veilig.  

Vergaderingen

Vergaderingen zijn altijd voor iedereen terug te lezen. We proberen vergaderingen kort en specifiek te houden met alleen de noodzakelijke medewerkers. Via de WildWoozt app kun je zelf agendapunten inbrengen voor vergaderingen en kun je teruglezen wat er afgesproken is in de vergadering als je er niet bij geweest bent. 

Poetstaken

Iedere locatie moeten we aan het eind van de dag netjes en schoon achterlaten. Begin zo snel mogelijk met schoonmaken aan het eind van de dag en werk de poetslijsten af. De volgende dag kun je dan snel en schoon opstarten. Altijd fijn!

Huisregels
Protocollen

GGD

De GGD controleert of we ook doen wat in onze plannen en protocollen staat. Ieder moment van de dag kan er iemand van de GGD binnenlopen en vragen stellen over de dagelijkse gang van zaken. Laat bij zo'n gesprek merken dat je trots bent op wat we doen en dat je eerste prioriteit de kinderen zijn. 

Leuke video over een GGD bezoek

EHBO

Iedereen die bij WildWoozt werkt moet zo snel mogelijk na indiensttreding zijn EHBO voor kinderen certificaat halen. We vinden het belangrijk dat iedereen weet hoe te handelen in medische noodgevallen. Maar wees gerust. We gaan er samen gewoon voor zorgen dat er niets gebeurt. 

EHBO App

Als het goed is heb je de EHBO app gedownload op je telefoon. In noodgevallen is het altijd goed om deze app te gebruiken. Deze begeleid je door het proces heen en helpt je om in moeilijke situaties rustig stappen te nemen. Kijk er eens rustig doorheen.

Voorkomen beter dan genezen

We leren kinderen om zelf risico's in te schatten. Dat is leuk en moeilijk tegelijk. Je wil natuurlijk geen ongelukken veroorzaken en het vertrouwen van ouders en kinderen verliezen. Bedenk voor een activiteit dus goed waar de risico's zitten en welke kinderen je mogelijk extra in de gaten moet houden. 

Bij twijfel: bel 112 en de achterwacht

Bij twijfel aarzel je geen moment om 112 te bellen. Reageert een kind niet zoals je verwacht na een valpartij, is er sprake van een serieus trauma of weet je gewoon even niet wat je moet doen? Daar is de alarmlijn voor. Zij praten je door de situatie heen en zijn getraind om jou te helpen. Beter één keer te veel gebeld, dan één keer te weinig. 

GGD
EHBO
Risico's

Risico's

We leren kinderen graag zelf risico's inschatten. Risico's horen erbij, maar ongelukken wil je voorkomen. We gaan actief met kinderen en met begeleiders onderling het gesprek aan over wat verantwoord is. We delen de ervaringen met elkaar in de vergaderingen per locatie. Daarnaast kun je de risico's ook terugvinden het veiligheid en gezondheidsbeleid.

Kaders.jpg
Handvatten voor kaders.jpg

Hoe minimaliseren we risico's?

We bespreken risico's met elkaar en leggen deze vast in To-Do. Iedereen kan zo altijd direct de risico's inzien. Mocht er onverhoopt toch iets fout gaan (een incident) dan bespreken we dit met elkaar en bepalen of we aanpassingen moeten doen aan onze werkwijze.

Het doel van dit proces is om te accepteren dat we risico lopen en tegelijkertijd continue bekijken waar we WildWoozt kunnen verbeteren. Schematisch ziet het er als volgt uit. 

Risico's inventariseren

Beleid

 aanpassen

Continue verbeteren

Activiteiten ondernemen

Maatregelen bespreken

Risico gesignaleerd of incident

bottom of page