top of page
nieuw_wild_woest_logo_lichtgroen_1.png

Ouderomgeving

Alle benodigde informatie over de opvang van uw kind

Altijd alles inzichtelijk

Via ons ouderportaal KindPlanner heeft u altijd direct alle informatie over uw kind inzichtelijk. U kunt inloggen via telefoon, tablet of computer en direct met ons communiceren via het portaal. Onderstaand belangrijke informatie met betrekking tot KindPlanner.

Aanmelden / inloggen KindPlanner

Download de KindPlanner app voor ouders op je mobiel (organisatiecode: K9d0ee482) of open wildwoozt.kindplanner.nl Via de mail heeft u van ons een bericht ontvangen over KindPlanner  met de vraag om u aan te melden. Als u zich aangemeld heeft, kunt u gebruik maken van KindPlanner. Met KindPlanner kunt u de planning van uw kind(eren) zien en eventuele wijzigingen doorgeven. 

Afspraken KindPlanner

Ziekmelding

Bij een onverhoopte ziekmelding vragen wij u dit via KindPlanner door te geven. Als in het laatste uur voor ophalen pas duidelijk wordt dat uw kind ziek is, horen wij dit graag telefonisch, zodat we niet onnodig op school blijven wachten met de groep. Verlof uren kunnen niet ingehaald worden

 

Extra opvang

Via het ouderportaal kunt u eenvoudig extra opvang aanvragen. Wij beoordelen uw aanvraag zo snel mogelijk. Mocht het om spoedopvang gaan, dan vragen wij u om dit telefonisch aan te vragen. De extra uren worden maandelijks achteraf gefactureerd of verrekend met het opgebouwde saldo.

 

Ruildagen

Mocht u incidenteel van dag willen veranderen, dan kunt u dit via de app aanvragen. Bij een ruildag dient u in gedachten te houden dat wij geen garanties kunnen bieden op een andere dag ivm de bezetting. Schooldagen kunnen alleen met andere schooldagen geruild worden en vakantiedagen alleen met andere vakantiedagen. Een ruildag dient minimaal 5 dagen voorafgaand aan de originele opvangdag aangevraagd te worden.  

 

Vakanties, studiedagen en eerder uit

U kunt extra opvang aanvragen via KindPlanner. Vooruit plannen is altijd prettig en zorgt ervoor dat wij te gekke activiteiten kunnen plannen. Extra opvang ligt 5 werkdagen voor aanvang vast en kan niet meer gewijzigd worden. 

Afmelden / uitschrijven bij WildWoozt

We vinden het natuurlijk jammer als kinderen ons verlaten of minder bij ons komen spelen. Mocht je toch minder of geen opvang van WildWoozt meer nodig hebben, dan vragen we je dit tijdig te melden. Wij houden de wettelijke 1 maand opzegtermijn aan bij opzegging. 

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het ouderportaal, dan horen wij dat natuurlijk graag. U kunt ons bellen op 040-3046429 of mailen naar info@wildwoozt.nl

Wet Kinderopvang

In Nederland moet een kinderopvang voldoen aan strenge wettelijke eisen. Bij WildWoozt willen we dat kinderen een fijne tijd hebben door leuke activiteiten te organiseren en plezier te maken. Maar we willen ook kwalitatief goede opvang bieden die voldoet aan de eisen die gesteld worden binnen de Wet Kinderopvang. De GGD controleert de kwaliteit van WildWoozt en legt dit vast in de vorm van een inspectierapport. Onderstaand vind u de resultaten van de uitgevoerde inspecties. Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Inspectie GGD

Oudercommissie

Inspraak en contact met ouders vinden we binnen WildWoozt erg belangrijk. Het adviesrecht van ouders is in de kinderopvang wettelijk geregeld en vanaf 50 kindplaatsen is een oudercommissie verplicht. Binnen WildWoozt hebben we gekozen voor een centrale oudercommissie die voor een aantal taken mandaat heeft van de lokale oudercommissies. Zo zorgen we voor efficient overleg en houden we de lijntjes kort. We zijn ook altijd bereid om aan te sluiten bij de OC als dit wenselijk wordt geacht. 

Onderstaand zijn de reglementen zichtbaar van de verschillende OC's

Oudercommissie
bottom of page